Saturday, 08/08/2020 - 09:19|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Lê Tín Đôn

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2015 - 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2025

Trường THCS Kiến Thành được thành lập từ năm học 1988 – 1989 với tên trường cấp 2 “A” Kiến Thành, đến năm 1994 trường đổi tên thành trường THCS Kiến Thành theo quyết định số 293-QĐ/UB ngày 19/5/1994 của UBND tỉnh An Giang,  trường có bề dày truyền thống lịch sử, trường được tạo nên bởi sự cống hiến của hai thế hệ Hiệu trưởng và của nhiều thế hệ nhà giáo, trường đã đào tạo nhiều thế hệ học sinh trưởng thành hiện đang giữ những vị trí nhất định trong xã hội. Trường đã có nhiều đóng góp cho ngành giáo dục nói riêng và cho địa phương nói chung, đã trở thành niềm tin và điểm tựa cho học sinh và cha mẹ học sinh. Với những thành tích trường đã đạt được là Bằng khen Thủ tướng Chính phủ năm 2006, đã khẳng định vị thế và thương hiệu của nhà trường trong huyện.

Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2015- 2020 nhằm xác định rõ định hướng, mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển. Là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của Hội đồng trường và hoạt động của Ban giám hiệu cũng như toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường.

Xây dựng và phát triển kế hoạch chiến lược của trường THCS Kiến Thành là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị Quyết của Đảng và chính sách của Chính Phủ về đổi mới giáo dục phổ thông. Cùng các trường THCS xây dựng ngành giáo dục huyện Chợ Mới phát triển theo kịp yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

PHÒNG GD VÀ ĐT CHỢ MƠI                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS KIẾN THÀNH                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

Số: 58/KH-THCSKT                                           Kiến Thành, ngày 06 tháng 7 năm 2015

KẾ HOẠCH

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2015 - 2020

VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2025

-------------------------

 

PHẦN I: MỞ ĐẦU:

Trường THCS Kiến Thành được thành lập từ năm học 1988 – 1989 với tên trường cấp 2 “A” Kiến Thành, đến năm 1994 trường đổi tên thành trường THCS Kiến Thành theo quyết định số 293-QĐ/UB ngày 19/5/1994 của UBND tỉnh An Giang,  trường có bề dày truyền thống lịch sử, trường được tạo nên bởi sự cống hiến của hai thế hệ Hiệu trưởng và của nhiều thế hệ nhà giáo, trường đã đào tạo nhiều thế hệ học sinh trưởng thành hiện đang giữ những vị trí nhất định trong xã hội. Trường đã có nhiều đóng góp cho ngành giáo dục nói riêng và cho địa phương nói chung, đã trở thành niềm tin và điểm tựa cho học sinh và cha mẹ học sinh. Với những thành tích trường đã đạt được là Bằng khen Thủ tướng Chính phủ năm 2006, đã khẳng định vị thế và thương hiệu của nhà trường trong huyện.

Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2015- 2020 nhằm xác định rõ định hướng, mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển. Là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của Hội đồng trường và hoạt động của Ban giám hiệu cũng như toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường.

Xây dựng và phát triển kế hoạch chiến lược của trường THCS Kiến Thành là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị Quyết của Đảng và chính sách của Chính Phủ về đổi mới giáo dục phổ thông. Cùng các trường THCS xây dựng ngành giáo dục huyện Chợ Mới phát triển theo kịp yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

PHẦN II: NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH CỦA KẾ HOẠCH

I. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG:

   1. Môi trường bên trong:

    1. Đặc điểm tình hình:

Nhà trường có đầy đủ tổ chức các đoàn thể, hoạt động có hiệu quả và đạt được nhiều thành tích. Đã khẳng định được vị trí trong ngành giáo dục huyện Chợ Mới, được học sinh và cha mẹ học sinh tin cậy. Cơ cấu tổ chức hiện nay như sau:

- Chi bộ Đảng có 36 Đảng viên, đạt tỉ lệ 62,07%. Chi bộ có trên 10 năm liên tục đạt trong sạch vững mạnh,  trong đó 6 năm liên tục đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

- Ban giám hiệu: 02 đồng chí, đều đủ điều kiện tiêu chuẩn theo quy định của Điều lệ trường trung học, luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

- Liên Đội nhiều năm liền đạt Liên đội vững mạnh cấp huyện và cấp tỉnh.

- Công đoàn nhiều năm đạt vững mạnh.

- Tập thể nhà trường có truyền thống đoàn kết, nhất trí cao trong công việc.

- Năm học 2015 - 2016 trường THCS Kiến Thành có 25 lớp học với 859 học sinh     

a) Cán bộ quản lý, Giáo viên, nhân viên :

- Công tác tổ chức quản lý của BGH: Có tầm nhìn, làm việc khoa học, sáng tạo. Kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn có tính khả thi, sát thực tế. Công tác tổ chức triển khai kiểm tra đánh giá sâu sát, thực chất và đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Được sự tin tưởng cao của cán bộ, giáo viên, nhân viên và cha mẹ học sinh. Nhà trường thực hiện tốt quy chế dân chủ, tính công khai minh bạch được thể hiện rõ qua từng hoạt động.

- Đa số giáo viên có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn vững vàng, 100% đạt chuẩn, trong đó có 43/49 (87,76%) trên chuẩn.  Đội ngũ cán bộ, giáo viên trẻ được đào tạo cơ bản, có năng lực chuyên môn và kỹ năng sư phạm khá, tốt.

- Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên: nhiệt tình, có trách nhiệm, yêu nghề, gắn bó với nhà trường, mong muốn nhà trường phát triển, chất lượng chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm đã đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục.

b) Học sinh:

  - Đa số học sinh của trường ngoan, có ý thức học tập tốt, có chí tiến thủ, nhiều em đạt danh hiệu học sinh giỏi, đạt giải qua các kỳ thi học sinh giỏi các cấp.

-Có truyền thống hiếu học, có nề nếp, ngoan, có động cơ học tập tốt.

- Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS hàng năm đạt trên 99,0% và thi đỗ vào trung học phổ thông đạt tỷ lệ cao so với toàn huyện.

1.2. Điểm yếu:

- Tổ chức quản lý của Ban Giám hiệu: Đánh giá chất lượng chuyên môn của giáo viên còn mang tính động viên, phân công công tác chưa phù hợp với năng lực, trình độ, khả năng của một số ít giáo viên.

- Đội ngũ giáo viên: Một bộ phận nhỏ giáo viên chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu giảng dạy, giáo dục học sinh, phương pháp dạy học chậm đổi mới, tính giáo dục toàn diện học sinh chưa cao, chỉ coi trọng việc dạy kiến thức, chưa quan tâm dạy kỹ năng sống cho học sinh.

- Chất lượng học sinh: bộ phận nhỏ học sinh ý thức học tập, rèn luyện đạo đức chưa tốt.

- Cơ sở vật chất: mặc dù đã được đầu tư song vẫn chưa đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp giáo dục, trang thiết bị phục vụ hoạt động dạy học còn thiếu nhiều.

2. Môi trường bên ngoài:

2.1. Thời cơ:

- Nhà trường được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cơ quan quản lý giáo dục các cấp, sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ, Chính quyền địa phương, sự hỗ trợ của các ban ngành đoàn thể, đặc biệt sự quan tâm phối kết hợp của các bậc cha mẹ học sinh. Trường đã có sự tín nhiệm của học sinh và cha mẹ học sinh ở địa phương.

- Con người xã Kiến Thành có truyền thống hiếu học, có nhiều học sinh thành đạt qua các thời kỳ.

- Đời sống và thu nhập của nhân dân ngày càng được cải thiện; ý thức đối với sự nghiệp giáo dục ngày càng cao, đại đa số các gia đình đều quan tâm đầu tư cho con em ăn học, đầu tư cho sự nghiệp giáo dục.

2.2. Thách thức:

- Một bộ phận cha mẹ học sinh còn ỷ lại, trong chờ vào Nhà nước và các tổ chức xã hội. Đời sống của một bộ phận dân còn nghèo, cha mẹ phải đi làm ăn xa thiếu sự quan tâm tới con cái.

- Môi trường xã hội xung quanh ảnh hưởng không nhỏ đến tư tưởng học tập của các em: các quán Internet, trò chơi điện tử thiếu sự kiểm soát chặt chẽ của các cơ quan chức năng nên vẫn còn một số học sinh trốn học đi chơi điện tử.

- Văn hoá xã hội phát triển chưa đồng đều, thanh thiếu niên thiếu điểm vui chơi tập thể, các tổ chức đoàn thể ở xã, ấp hoạt động chưa thường xuyên nên chưa thu hút được học sinh.

- Đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng giáo dục của cha mẹ học sinh và xã hội trong thời kỳ hội nhập.

- Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên phải đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục. Ứng dụng CNTT trong giảng dạy, trình độ ngoại ngữ, khả năng sáng tạo của cán bộ, giáo viên, nhân viên.

- Các trường THCS ở khu vực tăng về số lượng và chất lượng giáo dục.

3. Xác định các vấn đề ưu tiên:

- Tích cực cải tiến, đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của mỗi học sinh. Đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh.

- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên.

- Ứng dụng CNTT trong dạy – học và công tác quản lý.

- Đánh giá các hoạt động của nhà trường dựa trên các tiêu chuẩn và tiêu chí đánh giá của Bộ GD&ĐT về công tác đánh giá trường học.

-Tăng cường công tác quản lý giáo dục học sinh. Làm tốt công tác kết hơp:  Dạy người - Dạy chữ - Dạy nghề. Ngày càng nâng tỷ lệ học sinh khá giỏi, giảm tỷ lệ yếu kém. Nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, phấn đấu trở thành trường trọng điểm chất lượng, trường THCS đạt chuẩn quốc gia. Xây dựng cho được thương hiệu giáo dục, là nơi tin cậy cho người học.

- Xây dựng môi trường Xanh - Sạch - Đẹp, trường học thân thiện, học sinh tích cực, tổ chức tốt các hoạt động vui chơi tập thể và các hoạt động ngoại khoá cho học sinh.

II. TẦM NHÌN, SỨ MỆNH VÀ CÁC GIÁ TRỊ

1. Tầm nhìn:

Đến năm 2020 Trường THCS Kiến Thành sẽ trở thành một trong những trường hàng đầu của huyện Chợ Mới, mà cha mẹ học sinh xã nhà và các xã lân cận sẽ lựa chọn để đưa con vào học tập và rèn luyện. Các em sẽ có tư duy độc lập, giải quyết tốt vấn đề, sử dụng công nghệ thành thạo, có khát vọng vươn xa.

2. Sứ mệnh:

Giáo dục cho các thế hệ học sinh có tinh thần vượt khó, có ý chí phấn đấu trở thành người công dân có ích, biết xác định học để sống, để làm việc, để làm người hữu ích.

3. Hệ thống giá trị cơ bản của nhà trường :

- Đoàn kết   

- Trách nhiệm

- Biết chia sẻ

- Lòng tự trọng

- Tính trung thực

- Khát vọng vươn lên

III. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU VÀ PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG

A. Mục tiêu tổng quát:

Vượt lên trên khó khăn, thầy và trò trường THCS Kiến Thành quyết tâm phấn đấu xây dựng môi trường học tập lành mạnh, có kỷ cương, nề nếp; có chất lượng giáo dục cao; để mỗi học sinh đều có cơ hội phát triển hết khả năng của mình. Quyết tâm xây dựng nhà trường đạt chuẩn quốc gia.

B. Các mục tiêu cụ thể:

1. Xây dựng và phát triển đội ngũ:

- Năng lực chuyên môn của cán bộ, giáo viên phấn đấu được kiểm định đánh giá đạt loại khá, tốt từ 80% trở lên.

- Phấn đấu đến năm 2020 có 95% CB,GV có trình độ Đại học.

- Phấn đấu trong suốt thời gian thực hiện chiến lược không có cán bộ giáo viên và học sinh vi phạm pháp luật, không để xảy ra tình trạng mất đoàn kết, khiếu kiện vượt cấp.

- Phấn đấu đến năm 2020 trường đứng trong tốp 3 cấp THCS của huyện.

2. Quản lý học sinh:

- Quy mô phát triển:

Số lớp học  đến năm 2020: 28 lớp

Số học sinh đến năm 2020: 1000 học sinh.

   - Chất lượng giáo dục:

+ Tỷ lệ học sinh khá giỏi: 70%; trong đó 39% học sinh giỏi.

+ Tỷ lệ học sinh yếu dưới 2%, không có tỷ lệ kém .

+ Chất lượng mũi nhọn học sinh giỏi: xếp trong tốp 3 cấp THCS của huyện.

- Xếp loại hạnh kiểm:

+ 95% học sinh xếp loại hạnh kiểm khá, tốt; không có học sinh xếp loại hạnh kiểm yếu.

+ Học sinh được trang bị kỹ năng sống cơ bản, tích cực tự nguyện tham gia các hoạt động xã hội tình nguyện, các hoạt động từ thiện, nhân đạo; biết vượt khó vươn lên trong học tập, biết định hướng nghề nghiệp trong tương lai.

3. Xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật:

- Huy động các nguồn lực xã hội đóng góp, đầu tư cho sự nghiệp giáo dục, tăng cường mua sắm thêm các trang thiết bị, tài sản phục vụ hoạt động dạy học.

- Xây dựng và bố trí các phòng học bộ môn, các khu vui chơi giải trí, khu học tập, sân tập đáp ứng đủ các yêu cầu của hoạt động dạy học.

- Xây dựng  Logo và biểu tượng văn hoá tinh thần của nhà trường.

- Tiếp tục xây dựng môi trường cảnh quan trường học, sân chơi, bãi tập... theo hướng "xanh, sạch đẹp" đảm bảo đúng quy hoạch " Xanh hóa trường học" theo 11 tiêu chí do Bộ GD quy định.

- Xây dựng thư viện đạt tiên tiến xuất sắc, đáp ứng yêu cầu học tập và nghiên cứu của cán bộ viên chức và học sinh.

- Về thiết bị dạy học: Đầu tư mua sắm thêm 1 phòng máy vi tính với 24 máy vi tính, các thiết bị tin học, bàn ghế cho phòng thực hành Tin học, mua sắm đủ các điều kiện cho việc thực hiện bài giảng điện tử của giáo viên toàn trường.

- Tham mưu để làm tốt hơn công tác xã hội hoá giáo dục, huy động các nguồn lực khác từ phụ huynh, từ Hội khuyến học, từ các cá nhân và ban ngành trong xã để hổ trợ cho các hoạt động giáo dục.

- Phấn đấu có đủ cơ sở vật chất đáp ứng các chuẩn quốc gia, xây dựng trường để được công nhận trường THCS chuẩn quốc gia vào năm 2021.

4. Mục tiêu về xây dựng quan hệ Nhà trường – Gia đình – Xã hội.

Các chỉ tiêu

Thực hiện tốt quan hệ phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội. Đảm bảo thông tin liên lạc giữa nhà trường và cha mẹ học sinh trong giáo dục, nhà trường cung cấp thông tin đầy đủ theo học kỳ, cả năm về kết quả đánh giá xếp loại rèn luyện 2 mặt của học sinh.

Tăng cường, kết hợp với các tổ chức xã hội trong giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh khi các em tham gia các hoạt động ngoài xã hội.

C. Phương châm hành động:

- Khẩu hiệu hành động: Trường THCS Kiến Thành, chất lượng giáo dục là niềm tự hào của chúng tôi.

- Phương châm hành động: Chất lượng giáo dục, hiệu quả các phong trào và sự tiến bộ của học sinh.

IV. CÁC GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC:

1. Đổi mới dạy học:

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục toàn diện, đặc biệt là giáo dục trí dục và đức dục, cải tiến phương pháp dạy học và đánh giá học sinh phù hợp với mục tiêu, nội dung chương trình, chuẩn kiến thức và phù hợp với mọi đối tượng học sinh. Đổi mới các hoạt động giáo dục, hoạt động tập thể, gắn lý thuyết với thực hành, tăng cường sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học có hiệu quả hướng học sinh tới tự học, phát huy vai trò chủ động của học sinh trong học tập. Đảm bảo chắc chắn, mỗi bài soạn, bài dạy của giáo viên đều lấy học sinh làm trung tâm, lấy học sinh để thiết kế các bài dạy. Khắc phục triệt để tình trạng dạy chay, dạy suông…, xây dựng nhiều mô hình học tập phong phú để học sinh được tự học, tự trao đổi, tự tìm tòi kiến thức bài học.

- Ngoài các hoạt động chính khoá cần tăng cường các hoạt động ngoài giờ lên lớp, cải tiến, đổi mới các hoạt động ngoài giờ lên lớp với các hình thức đa dạng, phong phú, thu hút, lôi cuốn được nhiều học sinh tham gia tạo không gian học tập ngoài lớp học. tất cả các hoạt động ngoài giờ lên lớp đều phải lồng ghép với sinh hoạt tư tưởng chính trị, giáo dục truyền thống nhằm hướng tới phong trào thi đua xây dựng "Trường học thân thiện, học sinh tích cực".

Người phụ trách: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, tổ chuyên môn, giáo viên bộ môn.

2. Phát triển đội ngũ:

- Xây dựng đội ngũ phải đảm bảo đủ về số lượng, đúng cơ cấu bộ môn, đảm bảo đủ trình độ chuẩn và trên chuẩn; có phẩm chất chính trị đạo đức lối sống trong sáng, lành mạnh; có năng lực chuyên môn khá, giỏi; biết sử dụng thành thạo máy tính và biết ngoại ngữ; biết lập và sử dụng hòm thư điện tử, biết thiết kế bài giảng điện tử và giáo án điện tử… có phong cách sư phạm mẫu mực, có tinh thần đoàn kết tương thân tương ái… Đặc biệt tránh mọi biểu hiện quan liêu cửa quyền, gây mâu thuẫn mất đoàn kết nội bộ. Cần loại bỏ những trường hợp vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nhà giáo, không có chí tiến thủ, không tận tâm với công việc…

- Tăng cường giáo dục pháp luật, tuyên truyền phổ biến các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới toàn thể đội ngũ cán bộ giáo viên, công nhân viên chức, tích cực truyên truyền các cuộc vận động: cuộc vận động hai không; thực hiện "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo "…

- Tăng cường chăm lo tới đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, giáo viên, nhân viên, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách theo quy định của pháp luật, đảm bảo thực hiện đúng các chế độ công tác của giáo viên, phát huy tối đa năng lực sở trường của mỗi người, không phân biệt bằng cấp, chế độ lao động hợp đồng hay biên chế.

Người phụ trách: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Công đoàn cơ sở, tổ chuyên môn.

3. Cơ sở vật chất, thiết bị, công nghệ:

- Hàng năm, tham mưu với phòng GD và ĐT, cấp uỷ Đảng và Chính quyền địa phương tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho nhà trường, bổ sung thêm diện tích đất, trang thiết bị dạy học và thiết bị văn phòng, tiết kiệm nguồn chi NSNN, sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí để mua sắm bổ sung thiết bị dạy học, tranh thủ sự ủng hộ của cha mẹ học sinh để tu sửa, bảo dưỡng cơ sở vật chất và thiết bị sẵn có. Phấn đấu đến năm 2018 mỗi bộ môn Lý - Hoá - Sinh - Tin có 01 phòng thực hành, củng cố và quy hoạch khu sân chơi, bãi tập đảm bảo theo quy định.

- Bảo quản, tu sửa kịp thời, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng mất mát, hư hỏng, thất thoát các loại tài sản, chống lãng phí tài sản công, chống cung cách quản lý và làm việc theo kiểu "cha chung không ai khóc", giao tài sản cho từng bộ phận và cá nhân phụ trách, quy định trách nhiệm cụ thể, tuyệt đối tránh biểu hiện phung phí, đòi hỏi.

- Tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. Sử dụng có hiệu quả phòng học bộ môn Tin học. Phấn đấu đến năm 2020, 100% giáo viên giáo viên sử dụng thành thạo máy vi tính, có máy tính xách tay, tự thiết kế được bài giảng điện tử, có hòm thư điện tử riêng.

Người phụ trách: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Kế toán, cán bộ thiết bị.

4. Nguồn lực tài chính:

- Hàng năm, từ nguồn ngân sách nhà nước cấp, bố trí chi trả đủ cho con người phần chi thường xuyên và chi không thường xuyên được bố trí sử dụng hợp lý, tăng cường cho chi phí chuyên môn nghiệp vụ và các hoạt động dạy học, tiết kiệm chi để bổ sung, tăng cường cơ sở vật chất và các trang thiết bị dạy học.

- Từ nguồn ngân sách địa phương, tham mưu cho chính quyền địa phương có kế hoạch tăng cường cơ sở vật chất, tu sửa bổ sung phòng học, tham mưu với địa phương có sự hỗ trợ, động viên các thầy cô giáo nhân những ngày lễ lớn trong năm như khai giảng, ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11…

- Huy động từ các bậc cha mẹ học sinh đóng góp kinh phí tu sửa bổ sung cơ sở vật chất cho các lớp học, hỗ trợ các hoạt động cao điểm trong năm, khen thưởng giáo viên giỏi, học sinh giỏi…

- Huy động từ các nhà hảo tâm, các tổ chức kinh tế xã hội động viên khen thưởng giáo viên, học sinh, động viên phong trào giáo dục.

Người phụ trách: Hiệu trưởng, Ban chấp hành CĐCS, ban đại diện cha mẹ học sinh.

5. Hệ thống thông tin:

- Tiếp tục nâng cấp hệ thống kết nối mạng Internet cho phòng tin học và các phòng chức năng. Triển khai rộng rãi việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học. Duy trì hoạt động của hòm thư điện tử của trường: c2kienthanhcm@angiang.edu.vn

- Từng bước xây dựng quy chế quản lý hòm thư điện tử và sử dụng mạng Internet, tăng cường việc chỉ đạo, trao đổi thông tin qua mạng nhằm giảm bớt hội họp và kinh phí in ấn. Đưa nhiều tin bài tuyên truyền về hoạt động của nhà trường lên  WebSite của trường.

- Tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ, an ninh mạng.

- Trường đang sử dụng: phần mềm quản lý nhân sự, quản lý học sinh, quản lý thiết bị, quản lý thư viện, kế toán. Phấn đấu đến năm 2020 đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên sử dụng thành thạo các phần mềm này và sử dụng có hiệu quả.

- Sử dụng có hiệu quả hệ thống thông tin truyền thanh trong trường. Các tin tức về hoạt động của thầy và trò nhà trường luôn được thông tin cập nhật, tuyên truyền rộng rãi. Ngoài ra bảng tin của nhà trường cũng phải được cập nhật thông tin liên tục. Thông tin tuyên truyền các văn bản pháp quy về giáo dục trên hệ thống thông tin truyền thanh của xã. Thông tin liên lạc với cha mẹ học sinh bằng phiếu liên lạc điện tử, điện thoại, thông báo nhanh…

Người phụ trách: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Giáo viên tin học.

6. Quan hệ với cộng đồng:

- Kết hợp tốt với các ban ngành, đoàn hội, các tổ chức xã hội trong xã trong công tác quản lý, giáo dục học sinh.

- Kết hợp tốt với hội khuyến học xã, các chi hội khuyến học các cơ sở, các dòng họ để làm tốt công tác khuyến học khuyến tài, thi đua khen thưởng.

- Phối kết hợp và liên lạc thường xuyên với cha mẹ học sinh, với ban đại diện cha mẹ học sinh để thông báo thông tin khẩn về sự tiến bộ cũng như khuyết điểm của các em. Thực hiện họp phụ huynh học sinh định kỳ 2 lần/năm (riêng khối 9 thì nhiều hơn), ngoài ra có gặp gỡ liên hệ bất thường với những trường hợp đặc biệt. Cá biệt có những trường hợp, giáo viên chủ nhiệm sẽ gặp gỡ cụ thể cha mẹ học sinh tại nhà. Thông báo công khai, trung thực kết quả học tập và rèn luyện của học sinh tới cha mẹ các em. Tuyệt đối không vì tình cảm cá nhân mà nâng đỡ hay vì định kiến mà trù dập học sinh.

Người phụ trách: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, giáo viên.

7. Lãnh đạo và quản lý:

- Phẩm chất đạo đức, tác phong của cán bộ quản lý: cán bộ quản lý nhà trường phải là người có phẩm chất đạo đức tốt, có lập trường tư tưởng vững vàng, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động. Có tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, chấp hành nghiêm túc các chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định của ngành, của địa phương, có tâm - tầm - tài. Cán bộ quản lý phải giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có biện pháp chỉ đạo, lãnh đạo đội ngũ, thu hút người tài, sử dụng đội ngũ có hiệu quả…Có tác phong làm việc công nghiệp và khoa học, biết đón đầu trong mọi công việc, không vụ lợi, không vì mục đích cá nhân mà quên lợi ích tập thể.

- Chỉ đạo các hoạt động của nhà trường: Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của cấp trên, cụ thể hoá từng nội dung và triển khai tới toàn thể hội đồng trường. Hệ thống các văn bản của trường phải hợp chuẩn theo thông tư số 12/TT-BGD&ĐT ngày 12/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục THCS, phù hợp với các văn bản pháp luật hiện hành. Quy định rõ ràng trách nhiệm của cá nhân và tập thể trong từng lĩnh vực, từng phong trào thi đua trong trường.

- Kiện toàn công tác tổ chức trong nhà trường: kiện toàn các bộ phận: thư viện, tài vụ, văn phòng, hành chính…Kiện toàn công tác lãnh đạo các tổ chuyên môn, các đoàn thể, các ban, các hội đồng tư vấn như: hội đồng thi đua khen thưởng, hội đồng tuyển sinh, ban kiểm tra nội bộ…. tất cả các ban, các hội đồng đều có quyết định thành lập, được xây dựng cụ thể trong kế hoạch năm học hàng năm.

- Tăng cường chỉ đạo công tác hành chính trong nhà trường: công tác văn thư lưu trữ, công tác tài chính, quản lý tài sản theo đúng luật định, công khai, minh bạch.. Làm tốt công tác phòng chống tham nhũng, chống tham ô lãng phí và thực hành tiết kiệm, ngăn ngừa các hiện tượng nhũng nhiễu, hạch sách người học…Triệt để tiết kiệm trong chi tiêu, trong sử dụng tài sản nhà trường. Sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả các nguồn tài nguyên: tài nguyên công nghệ thông tin, chất xám, con người…

- Triển khai các cuộc vận động và các phong trào thi đua trong trường: cuộc vận động "Hai không", cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo", thực hiện "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"… và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học tích cực"...

- Huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia vào hoạt động giáo dục: nguồn  tài chính, nguồn nhân lực, nguồn thông tin…Nguồn tài chính ngoài ngân sách nhà nước huy động sự đóng góp của cha mẹ học sinh và các tổ chức từ thiện, nguồn kinh phí hỗ trợ của địa phương. Nguồn nhân lực: bố trí đủ số cán bộ - giáo viên - nhân viên về số lượng, đúng cơ cấu bộ môn, có tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, có tinh thần trách nhiệm, thực sự yêu nghề, mến trẻ. Có chế độ động viên khen thưởng kịp thời, chăm lo tốt cho đời sống đội ngũ. Nguồn thông tin phải đảm bảo thông tin hai chiều, nắm bắt kịp thời và xử lý nhanh nhạy, có hiệu quả.

- Từng bước xây dựng thương hiệu trường, xây dựng uy tín trong ngành, trong Đảng bộ và nhân dân địa phương. Chọn logo và biểu tựơng, chọn khẩu hiệu hành động của trường, làm cho mọi cá nhân trong trường đều thấy được tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi và các mục tiêu chiến lược của trường.

Người phụ trách: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Phổ biến kế hoạch chiến lược:

Kế hoạch chiến lược được phổ biến rộng rãi tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, cơ quan chủ quản, cha mẹ học sinh, học sinh và các tổ chức cá nhân quan tâm đến nhà trường.

2. Tổ chức:

Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch chiến lược là bộ phận chịu trách nhiệm điều phối quá trình triển khai kế hoạch chiến lược. Điều chỉnh kế hoạch chiến lược sau từng giai đoạn sát với tình hình thực tế của nhà trường.

3. Lộ trình thực hiện kế hoạch chiến lược:

- Giai đoạn 1: Từ năm 2015 - 2018: Hình thành những yếu tố cơ bản tạo nên một nhà trường có chất lượng giáo dục cao.

- Giai đoạn 2: Từ năm 2018 - 2020: Hoàn thành sứ mệnh “tạo dựng môi trường học tập an toàn, lành mạnh, chất lượng giáo dục cao”.

4. Đối với Hiệu trưởng:

Tham mưu với lãnh đạo ngành, lãnh đạo địa phương tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược tới từng cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường và các đoàn thể xã hội ở địa phương. Thành lập Ban kiểm tra và đánh giá thực hiện kế hoạch trong từng năm học.

5. Đối với Phó Hiệu trưởng:

Theo nhiệm vụ được phân công, giúp Hiệu trưởng tổ chức triển khai từng phần việc cụ thể, đồng thời kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, đề xuất những giải pháp để thực hiện.

6. Đối với tổ trưởng chuyên môn:

Tổ chức thực hiện kế hoạch trong tổ, kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch của các thành viên. Tìm hiểu nguyên nhân, đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.

7. Đối với cá nhân cán bộ, giáo viên, nhân viên:

Căn cứ kế hoạch chiến lược, kế hoạch năm học của nhà trường để xây dựng kế hoạch công tác cá nhân theo từng năm học. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch theo từng học kỳ, năm học. Đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.

Trên đây là kế hoạch chiến lược phát triển giai đoạn 2015 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2025 của trường THCS Kiến Thành./.

Nơi nhận:                                                                                        HIỆU TRƯỞNG -Phòng GD và ĐT ;

-UBND xã;

-BGH;

- Ban ĐDCMHS;                                                                                                           

-CĐCS, Đoàn TNCS;

-Các TTCM;

-Lưu.

 

Tags: khcl
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Hôm qua : 7
Tháng 08 : 61
Năm 2020 : 5.544